Ezels Verzorging en kosten

Ezels zijn goed in staat om zeer arme en droge voeding nuttig te gebruiken en hebben voldoende ruwvoer van goede kwaliteit nodig. Het is belangrijk dat ezels geregeld kunnen eten. Meer kauwen zorgt niet alleen voor een bezigheid, het bevordert tevens de speekselproductie, zorgt voor een betere tandafslijting en is beter voor de maag-darmgezondheid.  Gerstestro, tarwestro, gras en als extra kruiden en takken zijn de basis van het rantsoen. In de winter kan ook meer energierijk hooi worden bijgevoerd. Grazen en aan takken knabbelen is zeer goed voor het welzijn van ezels. Een voedingsstofarme weide met veel soorten kruiden die geschikt zijn voor ezels is ideaal. Takken van wilgen en beukhaag kunnen met mate gegeven worden en ook takken van berk, vlierbes, rozebottel, onbespoten fruitbomen en gesnoeide brandnetels eten ze graag.

Het stro en eventueel het hooi moeten fris ruiken, en vrij zijn van schimmel of stof. Voer het in een voernet. Let op met onbeperkt gras of hooi, want daarvan worden ze gemakkelijk te dik. De ezel heeft een goede conditie als de ribben voelbaar zijn onder een dun vetlaagje. De botten mogen niet uitsteken. Paardenkrachtvoer en kuilvoer zijn ongeschikt voor ezels omdat ze te rijk zijn aan voedingstoffen. Ook het gras van weides is te energierijk. Dit zorgt voor gezondheidsproblemen zoals vervetting, hoefbevangenheid en suikerziekte. Naast veel ruwvoer hebben ezels aanvullend een kleine portie vitamines en mineralen nodig. Het beste geef je dit als supplement, een speciaal voer voor ezels. Ook hebben ezels een zoutliksteen nodig.

Ezels moeten vrij toegang hebben tot drinkbaar water. De hoeveelheid water die nodig is, verschilt van ezel tot ezel en de weersomstandigheden. het beste is om leidingwater te gebruiken. Bij vriesweer moet je de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat het water niet bevriest. Op zomerse dagen moet je ervoor zorgen dat het water niet te warm word en verdampt.

 

Ezel
23% Complete
23 of 100 %

Buiten de kosten voor de aankoop van een ezel moet je ook met de volgende kosten rekening houden:

  • Veterinaire keuring
  • Eventuele castratie van een ezelhengst
  • Uitrusting voor de ezel zoals een halster, borstels, deken.

Een buitenstal kost makkelijk 2.000 euro. Hou er echter rekening mee dat je ook opslagruimte voor het voeder, hooi en stro nodig hebt. De kostprijs van de afsluiting is afhankelijk van het materiaal en van de grootte van de weide. Een ezel kan niet zomaar op elke weide, dit omdat er dan teveel eiwitrijke planten staan. De weide kan worden ingezaaid met kruiden zaad wat speciaal voor ezels geschikt is. De kosten daar van zijn ongeveer 200 euro per jaar.

Maandelijkse kosten

De kosten bedragen gemiddeld 60 euro per maand per dier, maar zijn sterk afhankelijk van de prijzen van het stro, de behoeften van het dier en van de mogelijkheid om op de weide te grazen. De jaarlijkse kosten komen daar nog apart bij.

Jaarlijkse kosten

Naast de kosten voor voeder en een stal, zijn er vooral de kosten voor de verzorging van het dier: dierenarts, hoefsmid, borstel en bijvoorbeeld dekens. Soms kunnen er ook voorrijkosten zijn. Dit zijn de kosten voor de verplaatsing naar de weide of stal.

Omschrijving

Bedrag (euro)

vaccinaties 50 euro
wormenkuren of mestonderzoek (4 maal/jaar) 80 euro
tandarts (routinebehandeling) 100 à 150 euro
hoefbekappen (4 à 5 maal/jaar) 200 à 250 euro
hooi en stro (40 euro/maand) 480 euro
mest container (290 euro/ maand) 3480
TOTAAL PER JAAR gemiddeld per ezel 4000 euro