Over Stichting ijgenwys en Anders

 

Stichting ijgenwys en Anders te Etten-Leur is een kleinschalige zorginstelling die dagbesteding en doelgerichte activiteiten biedt aan mensen met een beperking. Dit gebeurd zonder arbeids- en commerciële druk voor de deelnemers. De stichting wil zo kleinschalig mogelijk werken. Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg.

Stichting ijgenwys en Anders heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van donatie en giften. 

   Stichting ijgenwys en Anders helpt ook  startende en zzp’er in de zorg.

Stichting ijgenwys en Anders kan in veel gemeente optreden als hoofdaannemer. Voor meer informatie kijk op de website van Stichting ijgenwys en Anders

  ANBI status

  Stichting ijgenwys en Anders beschikt over ANBI status.

   ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

  Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

  Wat bieden wij in Etten-Leur?

  IJgenwys en Anders geeft begeleiding, ondersteuning en doelgerichte activiteiten aan mensen met een zorgvraag.

  Mensen vinden bij hen plezier, gezelligheid, structuur, werkervaring. Zij waarderen iedereen om wie zij zijn.

  Het eigenwijze aan Stichting ijgenwys en Anders is dat veel verschillende mensen welkom zijn. Iedereen mag vooral zichzelf zijn. 

  • Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).
  • Mensen met beginnende dementie.
  • Mensen bij wie dagbesteding voor ouderen (DVO) past.
  • Mensen met licht verstandelijk handicaps (LVG).
  • Mensen met ernstig meervoudige handicaps (EMB).
  • Mensen met visuele beperking(en).
  • Mensen met lichamelijk beperking(en).
  • Mensen met indicatie dagbesteding vanuit de WMO (gemeente).