Meerdere lekkages die niet meer te repareren zijn maken dat vervanging noodzakelijk is. Het betreft hier laagbouw wat makkelijk opklimbaar is waardoor in enkele jaren leegstand de jeugd het heeft kunnen gebruiken als speelplaats. Hier is natuurlijk geen enkel type dakbedekking tegen bestand. Door de jaren heen is de pvc dakbedekking uitgedroogd waardoor het niet meer te bewerken is. Dit dak is in totaal 870 m2 groot, verdeeld over verschillende (hellende) vlakken. Hiervan is 120 m2 nog in redelijke tot goede staat. Op het goede gedeelte zijn afgelopen jaar 40 zonnepanelen geplaatst.

Zonnepanelen zijn mede mogelijk gemaakt en geplaatst door Pebble Green Systems.

Circa 750 m2 meter dakbedekking is aan vervanging toe. De verwachten kosten bedragen circa   € 35.000 Hiervoor hebben wij sponsoren en donateurs nodig. Ook is het sponsoren van materialen en of arbeid mogelijk.

Wilt U bijdragen aan een nieuw dak?